FN – rollespill skaper fred i Midtøsten

FNs sikkerhetsråd møttes nylig i Lørenskog for å finne en løsning på atomnedrustningsspørsmålet og konflikten mellom Iran og USA.  Ikke minst gjestene Iran, Israel og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fikk prege debatten om en mulig løsning i regionen.   
 
Varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff (MDG) ønsket en fullsatt kommunestyresal velkommen. «Toppdiplomater har prøvd å finne en løsning for den betente situasjonen i Midtøsten i årevis. I dag skal dere, elever fra fem videregående skoler, forsøke å finne svaret. I sosiale medier møtes motstandere ofte til ordkrig, her skal debatten være lyttende, med fokus på mulige løsninger»  
 
Konstruktiv debatt  
Elever i faget Poltikk og menneskerettighet hadde på forhånd satt seg godt inn i sine lands interesser, mulige allianser og standpunkt. Rosenvildes delegater representerte Polen og Russland, og markerte seg tidlig i debatten. Begge land argumenterte for en grundig ny granskning av Iran og Israels atomvåpenprogram. Polen dristet seg til å kritisere sin nær allierte USA for deres sanksjoner overfor Iran. Russland lyktes i å befeste sin posisjon som en viktig offensiv aktør i Midtøsten. 
 
Tøffe forhandlinger  
En rekke forslag knyttet til sanksjonene overfor Iran, samt gransking av erkerivalene Israel og Iran kom fram. Skulle IAEA, USA eller et lite, mer nøytralt land som Sør -Afrika lede granskingen av mulige atomvåpen? Intense forhandlinger førte utrolig nok (!) til enighet blant sikkerhetsrådets fem land med vetorett. I våre dager er det ikke ofte USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia sammen sikrer et flertall for en forpliktende internasjonal avtale av en slik betydning. Et håp for framtida ble tent på Lørenskog.  
 
Tekst: Kristine Horntvedt