Informasjon til foreldre og foresatte om elevundersøkelsen

Fra og med mandag 2. desember gjennomføres elevundersøkelsen ved skolen. Formålet med undersøkelsen er at elevene skal få mulighet til å fortelle hvordan de trives på skolen og hva de synes om undervisningen. Dataene som samles inn brukes for at vi skal optimalisere vårt tilbud til elevene. 

Les mer i vedlagte fil