Vi ønsker velkommen til åpen dag

Stands i Glassgata kl. 13-19 og presentasjon av skolen i auditoriet kl. 17 og 18

 Stands i Glassgata
- still spørsmål om utdanningsprogrammene
- få innblikk i hvordan skolen er organisert
- snakk med lærere og elever om fag og trivsel
 
Kl. 17.00 og 18.00 auditoriet
- rektor og elevrepresentanter presenterer skolen
- Ingebrigt Steen Jensen deler tanker og erfaringer om kultur