Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) åpnet MiniStortinget

Tidlig tirsdag morgen ankom stortingspresident Trøen Rosenvilde direkte fra Stortinget. Hun kastet glans over åpningen av MiniStortinget.

Velvillig møtte hun festkledde «politikere» og ble raskt intervjuet av journalister fra Medie og kommunikasjon om skolens storsatsning. 
 
"Jeg har klokkertro på at elever som spiller stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, pressekorps, medierådgivere og stortingspresidenter forstår demokratiske prosesser bedre og kan dermed også forhåpentligvis få mer tillit til disse. Prosjektet har slik stort læringsutbytte og kan bidra til å styrke demokratiet." 

Trøen innrømmet at hun gjerne ville blitt værende lenger på Rosenvilde. Etter statsminister Ingrid H. H. Trana (H) høytidelige trontale, konstitueringen av MiniStortinget ved spillets stortingspresidenter samt et snarlig besøk hos partiet FRP ventet egne oppgaver på Stortinget.  
 
Tverrfaglig storsatsning  
Gjennom to intense skoledager spilte hele 170 elever rollen som politikere. I forkant har elevene satt seg inn i politiske ideologier, partienes kjernesaker og politiske prosesser. Elever fra Studiespesialisering, Medie og kommunikasjon, Kunst, design og arkitektur og Barne – og ungdomsarbeiderfaget brynet seg på høyaktuelle politiske saker. I norskfaget har elevene skrevet politiske saker som utfasing av oljeutvinning, nedleggelse av fylkeskommunen, fritt skolevalg, bevæpning av politiet, legalisering av cannabis mm.   
 
Høy temperatur  
FRPs avskjed med regjeringen økte spenningen i forkant av MiniStortinget. Hvor lenge ville regjeringen kunne overleve som mindretallsregjering? Hvordan vil FRP opptre i opposisjon? Allerede på pressekonferansen tidlig dag 2. uttrykte KRFs partileder Kacper Lyczewski misnøye med egen regjering. Utsagnet satte i gang en rekke politiske forhandlinger mellom partiene. Utover dagen våget stadig nye elever seg opp på talestolen for å tale partiets sak i plenumsdebatten.  
 
Manglende tillit til regjeringen   
Senterpartiet skulle vise seg å få en nøkkelrolle i spillet. Ville de samarbeide med de borgerlige, eller støtte et mistillitsforslag fra Arbeiderpartiet? Etter et intenst politisk spill, med støtte fra lokale ungdomspolitikere, måtte Høyres statsminister Trana innse at hennes mindretallsregjering ikke lenger hadde stortingets tillit. Regjeringen måtte tre av og elevene fikk kjenne på betydningen av parlamentarisme i praksis. Fornøyde og slitne kunne politikerne og pressen vende nesa hjemover. Mange hadde brutt egne personlige barrierer, blitt kjent med nye medelever og ikke minst fått kunnskap og interesse for poltikk.  
 
God pressedekning  
Skolens elever i Medie og kommunikasjon sørget for god pressedekning. Se elevenes egen hjemmeside med artikler, intervjuer, bilder, memes og dessuten siste «sladder» i anledning spillet her: http://elevweb.akershus-fk.no/~nyjo0303/ 

Les også artikkel om MiniStortinget på siste side i Budstikka av 11.2.2020. 


Tekst: Kristine Horntvedt