Digital opplæring på Rosenvilde og oppdatert informasjon om Koronavirus

Oppdatert informasjon per 17.3.2020

I den sårbare situasjonen som samfunnet vårt er i nå, forsøker vi å gjøre vårt for å redusere smittefaren samtidig som vi driver best mulig opplæring under de rådende forhold. Skolen med lærere og skoleledere vil selvfølgelig fortsatt være tilgjengelig fremover, men først og fremst digitalt.

Faglærere og kontaktlærere gjør sitt ytterste for at kvaliteten på undervisningen og læringsarbeidet skal være god og legger til rette for dette gjennom digitale plattformer.

Skolen vil være betjent fremover, men ytterdøren vil være stengt.

Vaktmester Morten Moen, tlf. 45617212, kan kontaktes for å åpne døren.

Ved behov er det fortsatt mulig for elevene å hente bøker og utstyr samt å få IKT-support. Dette avtales via telefon, e-post eller andre digitale flater.

IKT-support: IKT-ansvarlig Morten Andersen er tilgjengelig fra kl. 8.00 til kl. 16.00 på telefon 67 17 47 99 eller på e-post: morten.andersen@rosenvilde.vgs.no

Det er viktig at elever og foresatte tar kontakt med skolen på vanlig måte (telefon og e-post) hvis man har spørsmål.

Her er kontaktinformasjon:

It’s Learning og Teams: Ian Underwood er tilgjengelig på e-post: ian.underwood@rosenvilde.vgs.no

Kontoret:

  • Sentralbordet kan nås fra kl. 8.00 til kl. 15.30 på tlf. 67 17 47 00
  • Konsulent Anita Bjurhult er tilgjengelig på e-post: anita.bjurhult@rosenvilde.vgs.no
  • Konsulent Hildegunn Torvik er tilgjengelig på e-post: hildegunn.torvik@rosenvilde.vgs.no
  • Konsulent Ole Henrik Erland er tilgjengelig på epost: ole.henrik.erland@rosenvilde.vgs.no

Biblioteket: Bibliotekar Hege Balberg er tilgjengelig på e-post: hege.balberg@rosenvilde.vgs.no

Ledelsen: e-post og mobilnummer er lagt ut på https://www.rosenvilde.vgs.no/om-oss/organisasjon/alle-ansatte/

 

 

Oppdatering fra 13.mars 2020

Viken fylkeskommune går over til digital opplæring på de videregående skolene – pressemelding fra Viken fylkeskommune:

Vi er inne i en situasjon nå som krever en nasjonal dugnad for å redusere smitteutbredelsen av korona. Derfor tar Viken fylkeskommune nye grep og fra og med i morgen fredag 13. mars flyttes all opplæring på de videregående skolene over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen frem til påske, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen. Det vil være en minimumsbemanning av ledere og ansatte på skolen. Bygningene stenges ikke, og det understrekes at de ansatte ikke permitteres. De skal jobbe med å gi alternativ, digital opplæring til elevene, enten fra skolen eller fra hjemmekontor. Grepet innebærer også at arrangementer på skolen etter arbeidstid avlyses. Vi jobber nå intenst med å hjelpe skolene i å legge til rette for digital opplæring, slik at vi skal kunne gi en forsvarlig opplæring i denne perioden, sier Ingebrigtsen. Alle våre skoler har systemer som ivaretar en forsvarlig opplæring over lengre perioden også digitalt. Vi er i en situasjon der elever, ansatte og foresatte er bekymret for utviklingen av koronasituasjonen. Vårt mål er å begrense og bremse smittespredningen. Dette er nå jobb nummer en for oss alle, understreker Ingebrigtsen.

Det betyr for Rosenvilde (med forbehold - foreløpige retningslinjer):

- Elevene møter ikke fysisk på skolen fram til påske
- Undervisningen går digitalt og følger vanlig timeplan, lærerne benytter Teams, It's learning eller andre digitale platttformer
- Registrerer tilstedeværelse på Visma InSchool

 

 

 

Oppdatering fra 10. mars 2020

Reisestopp til utlandet og innstramming av arrangementer

Viken fylkeskommunen innfører nå full stopp i utenlandsreiser for ansatte og elever, og strammer inn på arrangementer. Dette gjelder også vår skole.

Fylkeskommunen innfører nå tiltak etter «føre var»-prinsippet og ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av koronasmitten. Derfor er det nå besluttet å avlyse utenlandsreiser og stramme inn på arrangementer på ubestemt tid. Det skjer med umiddelbar virkning fra og med 10.03.Stopp for skoleturer til utlandet

Det innføres nå reisestopp for alle utenlandsreiser i Viken fylkeskommunes regi for både ansatte og elever. Det betyr blant annet at planlagte skoleturer til utlandet må avlyses så lenge forbudet varer.

Det er situasjonen de siste dagene med en rask eskalering av utbredt smitte i flere land - som igjen kan medføre strakstiltak som portforbud, karantene og lignende - som er en medvirkende årsak til at vi gjør dette grepet.

Innstramming av arrangementer

Skolene har nå fått beskjed om å vurdere om det er strengt nødvendig å avholde større arrangementer som involverer mange eksterne deltakere, eller om disse skal avlyses. Dette gjelder for eksempel informasjonsmøter, foreldremøter, tilstelninger, kurs, eller «åpen skole»-dager.

Innstrammingen gjelder også for ansattes/elevers deltakelse på lignende eksterne arrangementer - dersom dette strengt tatt ikke er nødvendig for undervisningen og øvrig skoledrift.

For spørsmål ta kontakt med rektor Terje Bentzen på mobil +47 90 19 99 22

 

 

Oppdatering fra 7. mars 2020

Helsedirektoratet utvidet lørdag 7. mars anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Listen over disse områdene er nå oppdatert og utvidet. Rosenvilde vgs ber ansatte og elever som kommer inn under denne kategorien om å holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst – uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Rosenvilde vgs følger med det opp folkehelsemyndighetenes tiltak for å bidra til at smitterisikoen tas ytterligere ned, av hensyn til sårbare grupper. 

Anbefalingen omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport og unngå andre steder der man lett kommer nær andre.

Anbefalingen har også tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har kommet hjem fra områder med vedvarende smitte i løpet av de siste fjorten dagene, bør holde seg hjemme til det har gått fjorten dager etter hjemkomst.

Se oppdatert liste over områder med vedvarende smitte på www.fhi.no .

Vi ber om at fravær på grunn av slik karantene meldes skole/arbeidsgiver snarest mulig.

Friske elever eller ansatte i karantene

Friske elever som nå bes om å gå i karantene vil få et alternativt undervisningsopplegg de dagene de må være hjemme.

Friske ansatte uten symptomer på smitte oppfordres til å opprettholde så normal arbeidssituasjon som mulig gjennom å bruke de digitale samhandlingskanalene våre i Office 365.

Hold deg oppdatert:

Vi oppfordrer igjen alle til å holde seg løpende oppdatert om helsemyndighetenes anbefalinger, råd og føringer på Folkehelseinstituttets hjemmeside www.fhi.no

Det er denne informasjonen Viken fylkeskommune hele tiden legger til grunn for sine vurderinger. Se også spørsmål og svar på - https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/sporsmal-og-svar-om-koronaviruset-og-sykdommen-covid-19

 

For mer informasjon klikk på lenkene til høyre.