VG3 Medier og Kommunikasjonselevene har laget informasjonsgrafikk.

Elevene vg3 Medier og kommunikasjon fikk i oppgave å lage informasjonsgrafikk til en valgt målgruppe innenfor temaene Naturfag, Ernæring, Politikk og Miljøvern. Informasjonsgrafikken skulle inneholde relevant informasjon om temaet i form av tekst og illustrasjoner. De skulle her bruke illustrasjonsprogrammet Adobe Illustrator. Elevene fikk jobbet grundig med både form, farge, komposisjon og typografi i denne oppgaven. 

 

Tekst: Hedda Nygaard