Koronaviruset påvirker driften i skolehelsetjenesten.

Koronaviruset påvirker driften i skolehelsetjenesten.
Helsesykepleierne på alle skoler er inntil videre omdisponert til andre oppgaver i kommunen.
Planlagte oppgaver, aktiviteter og avtaler er foreløpig utsatt.
Har du spørsmål, eller du trenger råd og veiledning, ta kontakt på tlf.: 415 16 819   
For mer informasjon: