Informasjon fra Lånekassen

om tilleggslån i forbindelse med Korona

Studenter og elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020, kan ha rett til et tilleggslån. Tilleggslånet er bare et tilbud for studenter og elever som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

Vi håper dere kan bistå studenter/elever med informasjon om tilleggslånet hvis de tar kontakt.

Her finner dere mer informasjon om tilleggslån korona

Tilleggslån korona for studenter De som søker lån og stipend etter forskriftens del 3 kan få et tilleggslån på 26 000 kroner.

Dette gjelder for eksempel:

  • Universitets- og høyskolestudenter
  • Fagskolestudenter
  • Elever i videregående skole uten ungdomsrett
  • Elever ved folkehøyskole

Både fulltids- og deltidsstudenter kan søke om tilleggslånet.

Tilleggslån korona for elever Enkelte elever i videregående opplæring kan få et tilleggslån på 13 000 kroner. Dette gjelder elever som er 18 år eller eldre, og som allerede får lån.

Både studenter og elever som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen kan på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet som stipend.

Søknadsfristen for å søke om tilleggslånet er 15. juni 2020.

Nedetid i Lånekassens systemer  Lånekassen skal oppgradere systemene sine. Dette fører til at arbeidsflaten for lærestedene ikke vil være tilgjengelig fra 20. mai klokken 15.00 til og med 24. mai.

Med vennlig hilsen

Lånekassen

---

Nynorsk: Studentar og elevar som har hatt nedgang i inntekta på grunn av koronasituasjonen i heile eller deler av perioden mellom 1. mars og 15. juni 2020 kan ha rett til eit tilleggslån. Tilleggslånet er berre eit tilbod for studentar og elevar som har hatt rett til å få lån eller stipend etter 1. mars 2020.

Vi håper de kan hjelpe studentar/elevar med informasjon om tilleggslånet dersom dei tek kontakt.

Her finn de meir informasjon om tilleggslån korona

Tilleggslån korona for studentar Dei som søker lån og stipend etter forskrifta sin del 3 kan få eit tilleggslån på 26 000 kroner.

Dette gjeld for eksempel:

  • Universitets- og høgskolestudentar
  • Fagskolestudentar
  • Elevar i vidaregåande skole utan ungdomsrett
  • Elevar ved folkehøgskole

Både fulltids- og deltidsstudentar kan søke om tilleggslånet.

Tilleggslån korona for elevar Enkelte elevar i vidaregåande opplæring kan få eit tilleggslån på 13 000 kroner. Dette gjeld elevar som er 18 år eller eldre, og som allereie får lån.

Både studentar og elevar som kan dokumentere at dei har mista inntekt på grunn av koronasituasjonen kan på eit seinare tidspunkt få 8 000 kroner av tilleggslånet som stipend.

Søknadsfristen for å søke om tilleggslånet er 15. juni 2020.

Nedetid i Lånekassen sine system Lånekassen skal oppgradere systema sine. Dette fører til at arbeidsflata for lærestadene ikkje vil vere tilgjengeleg frå 20. mai klokka 15.00 til og med 24. mai.

 

Med vennleg helsing

Lånekassen