Temakveld for foreldre

til ungdom som av ulike årsaker ikke får til å gå på skolen for tiden

Bærum Kommunes helsetjenester for barn og unge inviterer til temakvelder. Målgruppen er foreldre til ungdom som har høyt skolefravær eller som ikke går på skole (ungdomsskole og videregående). Det er satt opp 4 kvelder i regi av ressursteamet for ungdom med temaer som blant annet omhandler høyt skolefravær og årsaker til dette, motivasjon eller mangel på motivasjon, sosiale medier, spill og nettbruk.  Se vedlegg for mer informasjon.

temakveld ungdom h-18