Vi gratulerer Ennio

som har levert et imponerende undervisningsopplegg til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Vår KDA lærer Ennio Ermanno Martinuzzi har levert et flott undervisningsopplegg til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Et vel gjennomført arbeid av en svært engasjert lærer.Vi gratulerer Ennio med et nydelig gjennomført arbeid!