Elevrådsseminaret 2018

Elevrådet ved Rosenvilde hadde halvdagsseminar 17. september, for å forberede elevrådsåret ved skolen. Alle representantene er nyvalgte, og seminaret ble ledet av elevrådsstyret (som velges i januar) og elevrådsleder Benjamin Hurum Flata (3KDB). Alle repersentantene har nå meldt seg til forskjellige komiteer, og det ble valgt ny representant til fylkeselevrådet i Akershus. Det ble Tobias Tamber (1MKA). Det ble mange informative og spennende foredrag, blant annet fra fylkeskomiteen i OD (Operasjon Dagsverk), miljøarbeider Haris Hasic, rektor Terje Bentzen og tidligere elevrådsleder Petter Holmsen. Sistnevnte inspirerte både ved å vise til erfaringen som elevrådsrepersentant og ved å fortelle om sin egen vei til hverdagen som filmregissør.

 

FOTOS: Inger-Anne F. Møkleby