Rosenvilde vgs er læring gjennom samarbeid 

På Rosenvilde sitter samarbeidet i "veggene".

Godt forankret i sosiokulturell læringsteori, er det lang tradisjon for tverrfaglig arbeid og co-operative learning/samarbeidslæring på skolen. Dette gjelder både elever og ansatte. Det legges til rette for samarbeid blant lærerne, både på skolenivå, innenfor fagseksjoner og i fag på samme trinn. Elevenes læring og utvikling står i sentrum, og lærerne samarbeider tett om undervisningsopplegg og vurdering.

Bildet på forsiden viser Kaja og Simon, vinnere av norgesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfag 2018. Dommerne: "Elevene hadde flotte aktiviteter tilpasset aldersgruppen. Aktiviteten var fremragende i forhold til vurderingskriteriene. Dommerne vektla et særskilt godt samarbeid mellom de to BUA-elevene.