Rosenvilde vgs - universitetsskole siden 2012

Rosenvilde vgs har stolte tradisjoner som foregangsskole når det gjelder kvalitet i opplæringen

Samarbeid og videreutvikling av pedagogisk praksis er kjennetegn for kulturen på skolen. Elevmedvirkning tas på alvor og er en viktig drivkraft for endring og utvikling.

Skolen ble høsten 2007 utnevnt til demonstrasjonsskole av Utdanningsdirektoratet og har siden 2012 hatt status som universitetsskole. Dette innebærer et forpliktende partnerskap med Universitetet i Oslo med mål om å fremme og utvikle praksis som styrker elevers læring. Høsten 2018 ble Rosenvilde vgs på nytt valgt ut som universitetsskole av UiO, denne gangen frem til 2022. UiOs kriterier for valg av partnerskoler er:

  • Faglig og pedagogisk foregangsskole
  • Systematiske i sin tilnærming til forsknings- og utviklingsarbeid
  • Interesserte i samarbeid om utvikling av lærerutdanningen

https://www.uio.no/om/aktuelt/rektorbloggen/2018/universitetsskoler.html

Bildet over viser en scene fra «Ministortinget» som arrangeres på Rosenvilde vgs hvert år. Dette er demokratiopplæring i praksis og involverer både norsk og samfunnsfag. Elevene lærer om argumenterende tekst og retorikk og forbereder sakspapirer med utgangspunkt i problemstillinger som engasjerer dem. Nærmere 200 elever får tildelt roller som stortingspolitikere og regjerning med tilhørighet i ulike politiske partier og komiteer. Prosjektet avsluttes med et 2-dagers rollespill.

Elevene setter pris på prosjektets tverrfaglighet og gir uttrykk for at skole og fag oppleves som relevant. De setter også pris på miljøbyggingen som skjer gjennom arbeid på tvers av klasser. Vurdering av elevenes kompetanse i etterkant viser at rollespillet bidrar til god læring både faglig og sosialt.