Et godt sted å være er et godt sted å lære

Høy trivsel og "takhøyde" har preget elever og ansatte på Rosenvilde vgs over mange år.

Elevene våre uttrykker at «Rosenvilde er et sted hvor man kan være seg selv». I tillegg setter elevene våre stor pris på de flotte lokalene som skolen ligger i. Vi vet at trivsel og tilhørighet er avgjørende for læring og verdsetter dette høyt på skolen.

Visste du at programmet “Makkerskap” ble utviklet ved Rosenvilde vgs i samarbeid med Vestre Viken for å styrke læringsmiljøet ved skolen? Programmet brukes nå ved en rekke videregående skoler for å lette overgangen fra ungdomsskole til videregående. Du kan lese mer om VIP makkerskap her.