1.mars 2019 er ordinær søknadsfrist for inntak til videregående skole og formidling til læreplass

Søknad sendes gjennom VIGO

For mer informasjon, se opplæringskatalogen (vedlegg).