Temadag VG1 Psykisk helse

«Svært bra og lærerik! Dager som dette er med på å åpne diskusjoner for individer som synes det er vanskelig å snakke om følelser og mental helse.» «Dagen har vært lærerik. Jeg har lært mye om hvordan man kan hjelpe andre, og hvordan man kan se om andre har det bra eller dårlig.» (Elever på Vg1 om VIP-dag på Rosenvilde vgs)

VIP-dag 2019: Temadag om psykisk helse på Rosenvilde vgs mandag 11. februar.

Tusen takk til Nina Ørbech og Aksel Sinding for svært gode foredrag om følelser og psykisk helse for elevene på Vg1 på Rosenvilde vgs. Vi har blant annet lært at følelser er uttrykk for behov hos alle mennesker, at det er normalt å ha dem og at det er viktig å prøve å forstå dem. Vi har hørt om viktigheten av å være åpen om hvordan man har det til en som står deg nær, men samtidig at det er grenser for hva en venn skal ta ansvar for. Vi har forstått at ingen er en psykisk lidelse, og at man kan være frisk det aller meste av tiden selv om man har en kronisk lidelse. Vi vet hvor viktig det er å tørre å spørre om hvordan en venn egentlig har det, og hvor viktig det er å ha tålmodighet og invitere personen med, selv om han eller hun ikke alltid orker å komme.

Takk til elevene på Vg1 som har deltatt i diskusjoner og reflektert rundt ulike påstander. Vi håper at dagen har gitt deg påfyll og bevissthet om hva du kan gjøre når du selv eller en venn strever. Og vi håper at dialogen fortsetter dere imellom.

Helsesykepleier og helsepersonell fra VIP-programmet i Vestre Viken ser frem til å møte dere igjen for å svare på spørsmålene som dere noterte ned under VIP-dagen. Legg gjerne en lapp i hyllen til Lise Ramfjord hvis du kommer på flere ting som du lurer på (du trenger ikke å skrive navn, men skriv hvilken klasse du går i).

For mer informasjon:

https://folelseskompasset.no/

http://tankekjor.blogg.no/

https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip

https://forskning.no/psykisk-helse-og-rus/nina-emilie-28-har-bipolar-lidelse--jeg-har-jobbet-med-a-finne-balansen-mellom-hva-som-er-for-for-mye-og-for-lite/1252227

Du finner også mye nyttig informasjon i elevheftet «Sånn er livet» som alle på Vg1 fikk utdelt av kontaktlærer i klassen 28.01.19