Eksamensplan

Planene for sentralt gitt skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Høsteksamen

Avholdes i november/desember hvert år.

Våreksamen

Avholdes i mai/juni hvert år.

 

 

Kontaktperson

Eva Ruud Mitusch

Assisterende rektor

E-post Eva.Ruud.Mitusch@rosenvilde.vgs.no