Eksamensplan

Planene for sentralt gitt skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Høsteksamen

Avholdes i november/desember hvert år.

Våreksamen

Avholdes i mai/juni hvert år.