Tilrettelegging av eksamen og terminprøver

Elever med særskilte behov kan søke om tilrettelegging ved eksamen.

Det må følge med dokumentasjon fra PPT eller fra lege. Legeattesten må være fra skoleåret søknaden gjelder.

Søknaden leveres til rådgiverne.

Kontaktperson

Tove Handeland

Ansvar for KDA og ST

E-post tove.handeland@rosenvilde.vgs.no

Tlf: 67174741