Elevråd

Elevrådet ved Rosenvilde videregående skole jobber for å sikre elevmedvirkning, tilpasset opplæring og at elevenes meninger blir hørt. Vi jobber for et godt fysisk og psykososialt miljø, med trivsel, sosialt engasjement, trygghet og tilhørighet.

Medlem av elevorganisasjonen

Rosenvilde vgs er medlem av Elevorganisasjonen, og på denne måten er elevene her også det. Elevrådet jobber for å videreføre informasjonen Elevorganisasjonen kommer med og fremme skolens synspunkter på EOs møter og arrangementer. Elevrådet jobber også med å bevisstgjøre elevene på deres medlemskap i EO, hva dette innebærer og hvilke muligheter dette byr på.

Du kan lese mer på Elevorganisasjonenes nettsider www.elev.no og hos Utdanningsdirektoratet.

Elevrådsstyret

Elevrådsstyret står for den organisatoriske delen av elevrådet; å gjennomføre vedtak og forberede saker.

I styret sitter sju personer:

  • Leder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Økonomiansvarlig
  • Rettighetsansvarlig
  • PR-ansvarlig
  • Komitéansvarlig

Elevrådet har jevnlige møter (ca. annenhver mandag i midttimen).

 

Kontaktperson

Elevråd Rosenvilde vgs

E-post elevrad@rosenvilde.vgs.no