Elevrådsstyret sammen med 2 fra ledelsen utgjør skolemiljøutvalget på Rosenvilde vgs.

Eksempler på saker som behandles:

- Resultater fra diverse undersøkelser (f.eks. elevundersøkelsen)
- Skolemiljø
- Elevmedvirkning