Sosialpedagogisk rådgivning

Rådgiverne på Rosenvilde kan hjelpe elevene med

  • tiltak knyttet til det psykososiale læringsmiljøet både individuelt og i gruppe
  • henvisning til andre instanser både internt og eksternt etter behov