Utdannings-og yrkesrådgivning

I løpet av videregående skole skal elevene

  • få selvinnsikt
  • tilegne seg kunnskap om utdanning og arbeidsliv
  • lære seg å se muligheter
  • utvikle valgkompetanse
  • gjennomføre realistisk utdannings- og yrkesplanlegging