Skolekort

Alle elever får utdelt et skolekort i begynnelsen av skoleåret

Kortet brukes blant annet som lånekort på skolebiblioteket, og du kan bruke det til å hente utskrifter på skriveren.

Alle elever blir fotografert ved skolestart, og bildet brukes på ID-kortet ditt.

ID-kortet brukes hvis du vil benytte deg av selvbetjent utlån på skolebiblioteket.

Kortet kan også brukes på biblioteksskriveren på skolen. Når du har sendt dokumentet ditt til utskrift via nettsiden http://print.akershus-fk.no, kan du gå til en skriver med kortleser, legge kortet på skriverens kortleser og hente utskriftene dine