Infobrosjyre

Elever og foresatte må gjøre seg kjent med innholdet i skolens infobrosjyre ved skolestart