Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Ordningen omfatter alle skoler i Norge, både grunn- og videregående skole.

Den kulturelle skolesekken i Akershus ligger under Avdeling for kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune.

Hvert skoleår setter fylkeskommunen sammen et bredt kulturtilbud for elever i grunnskolen og den videregående skolen. Fylkeskommunen samarbeider tett med kommunene om ordningen i grunnskolene, hvor noe av tilbudet er i en fast abonnementsavtale, og noe kan bestilles av kommunene selv.  De videregående skolene velger selv hva de ønsker fra en rikholdig meny.

Den kulturelle skolesekken har tilbud innen disse områdene:

  • Film
  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Litteratur
  • Kulturarv
  • Musikk

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler som fordeles av kulturdepartementet. I 2016/2017 fordeles ca 210 millioner kroner. Midlene fordeles av kulturdepartementet til fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel som tar hensyn til geografi, demografi og infrastruktur. En tredjedel av midlene går direkte ut til kommunene, en tredjedel forvaltes av fylkeskommunene og den siste tredjedelen er fri til å fordeles av fylkeskommunen.