Pedagogisk profil

Vi er en skole i utvikling som setter din faglige og personlige vekst i sentrum ved at elever og ansatte arbeider mot felles mål

Hos oss behandles alle etter felles normer og retningslinjer og den enkelte blir vurdert positivt etter hva de kan. Som elev hos oss er du  med på å planlegge og evaluere læringsarbeidet i alle fag og lærerne samarbeider for å gi deg best mulig undervisning.

På Rosenvilde kan du forvente at vi gjør vårt ytterste for å gi deg en variert og interessant skoledag. Av deg venter vi at du har en positiv innstilling og viser respekt ovenfor medelever, lærere og andre ansatte. Vi vil at  du gjør ditt ytterste for å utnytte ditt (lærings-) potensial ved å samarbeide med andre elever på en god og konstruktiv måte.

Skolen legger stor vekt på å ha et godt miljø og arrangerer en sosialt og faglig stimulerende oppstartuke med fokus på trivsel og positiv stimuli.

Vi tilbyr våre elever et moderne skolebygg som er kveldsåpent fire dager i uken og hvor vi er tilgjengelig i resepsjonen hver dag kl. 08.00-15.30.

I vår nye plattform har vi valgt ut disse verdiene til å kjennetegne skolen:

Kunnskapstørst

Vi utdanner elever til bred kompetanse, og vi ønsker oss utforskende og kunnskapstørste unge mennesker. Med bred kompetanse menes kunnskaper, holdninger og ferdigheter innen de forskjellige utdanningsløpene. Med utforskende og kunnskapstørste tenker vi på drivkraften og evnen til å sette spørsmålstegn ved vedtatte sannheter og reflektere og utvikle hypoteser om temaer, teorier og fag.

Inkluderende

Vi har tro på at et inkluderende miljø bidrar til involvering, aktiv deltakelse og samarbeid. Dette er viktige egenskaper både for medarbeidere og elever på skolen. Inkluderende betyr at vi er åpne, får folk med og ser verdien i hver enkelt – uavhengig av kjønn, tro, etnisitet og ferdigheter.

Modig

Rosenvilde vil ha modige medarbeidere og modige elever. Med modige mener vi ansatte og elever som tør å satse og feile. Vi skal stimulere dem til å prøve ut nye metoder og veier for å utvikle ønskede kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Det betyr at våre medarbeidere ser enkeltelevene og deres potensial. Å tørre å fronte viktige «annerledes-saker» eller «stå i det» er egenskaper vi ønsker å fremelske. Med dette skal alle elever oppnå integritet og mot, både profesjonelt og personlig, via utdanningen ved Rosenvilde vgs.

Entusiastisk

Å skape entusiasme og glede er essensielt i utdanningen, glede skaper engasjement. Med glede tenker vi på positiv energi, entusiasme og engasjement. Glede skaper grobunn for et godt og inspirerende arbeidsmiljø som gir mennesket lyst til å yte og tilegne seg viktig kunnskap, nyttige ferdigheter og gode holdninger.