Pedagogisk profil

Rosenvilde gir deg muligheter til å være solidarisk med dine medmennesker på og utenfor skolen.

Vi er en skole i utvikling som setter din faglige og personlige vekst i sentrum ved at elever og ansatte arbeider mot felles mål. Hos oss behandles alle etter felles normer og retningslinjer og den enkelte blir vurdert positivt etter hva de kan. Som elev hos oss er du  med på å planlegge og evaluere læringsarbeidet i alle fag og lærerne samarbeider for å gi deg best mulig undervisning.

På Rosenvilde kan du forvente at vi gjør vårt ytterste for å gi deg en variert og interessant skoledag. Av deg venter vi at du har en positiv innstilling og viser respekt ovenfor medelever, lærere og andre ansatte. Vi vil at  du gjør ditt ytterste for å utnytte ditt (lærings-) potensial ved å samarbeide med andre elever på en god og konstruktiv måte.

Skolen legger stor vekt på å ha et godt miljø og arrangerer en sosialt og faglig stimulerende oppstartuke med fokus på trivsel og positiv stimuli.

Vi tilbyr våre elever et moderne skolebygg som er kveldsåpent fire dager i uken og hvor vi er tilgjengelig i resepsjonen hver dag kl. 08.00-15.30.