Barne- og ungdomsarbeiderfag Vg2

Opptakskrav

Utdanningsprogram VG1 helse- og oppvekstfag eller VG1 Design og håndverk.

Opplæringen legger vekt på at du skal få kunnskap og erfaring innenfor fagområdene kommunikasjon og samhandling, helsefremmende arbeid og yrkesutøvelse.

Du vil i løpet av skoleåret få arbeidspraksis i bl. a. barnehage, skole og skolefritidsordning.

Yrkesmuligheter

VG2 Barne - og ungdomsarbeiderfaget legger grunnlaget for arbeid i pedagogiske og sosiale institusjoner som barnehager, skoler, skolefritidsordninger og klubber.

Fag- og timefordeling

2 timer Norsk 
2 timer Engelsk 
3 timer Samfunnsfag 
2 timer Kroppsøving

5 timer Yrkesutøving 
5 timer Kommunikasjon og samhandling 
7 timer Helsefremmende arbeid 
9 timer Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning

I yrkesfaglig fordypning får du større innsikt i arbeid som foregår for - og med - barn og ungdom. Aktuell praksis her kan være spesialinstitusjoner, interesseorganisasjoner,, idrettslag med mer. Praksis er en dag pr. uke. I dette faget arbeides det etter VG3 læreplanmål.

Planlegger du studiekompetanse, kan du ta 5 timer matematikk som en del av yrkesfaglig fordypning.