Fotterapi og ortopediteknikk Vg2

Fotterapi og ortopediteknikk skal medvirke til å dekke kompetansebehovet innenfor yrkene fotterapeut eller ortopeditekniker.

Programfagene bidrar til bedre folkehelse gjennom at mennesker får hjelp til å ivareta og øke sin mobilitet og funksjonsevne. Videre bidrar programfagene til at det utvikles og produseres hjelpemidler som gir brukeren mulighet til å mestre fysiske aktiviteter og å delta i sosiale fellesskap.

Gjennom opplæringen utvikler du praktiske ferdigheter, kreativitet, formforståelse og kunnskap om produkter, materialer og behandlingsmåter. Evnen til å kommunisere og samhandle med personer i ulik  alder, livssituasjon og bakgrunn vil også bli vektlagt.

Opplæringen er praksisnær, tverrfaglig og gir helhetlig kompetanse. Den legger grunnlaget for videre opplæring som fotterapeut eller ortopeditekniker. For å bli fotterapeut tar du 3. året på Rosenvilde og får autorisasjon som fotterapeut. Skal du bli ortopeditekniker, går du ut i 2 års læretid og tar fagbrev.

Yrkesmuligheter

Ortopeditekniker eller fotterapeut

Fag- og timefordeling

2 timer Norsk 
2 timer Engelsk 
3 timer Samfunnsfag 
2 timer Kroppsøving

5 timer Yrkesutøving 
5 timer Kommunikasjon og samhandling 
7 timer Helsefremmede arbeid 
9 timer Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning

I yrkesfaglig fordypning skal elevene får mer kunnskap og erfaring i kompetansemål fra læreplanene for VG3. Opplæringen foregår både i skole og  bedrift.