Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Du kan søke påbygging dersom du

  • har gått 2 år på en yrkesfaglig studieretning (3. Påbygging), eller
  • har fullført fagbrev (4. Påbygging)

På allmennfaglig påbygning oppnår du generell studiekompetanse.

Fag- og timefordeling:

10 timer Norsk
5 timer   Matematikk
5 timer   Historie
3 timer   Naturfag
2 timer   Kroppsøving
5 timer   Valgfritt programfag

Valgfritt programfag er et fag man velger når man starter på skolen hos oss.

www.vilbli.no kan du se hvilke løp som gir mulighet til å velge påbygging.

Viktig å vite

Å gjennomføre «Påbygging» er krevende. Her skal man ta igjen de teoretiske fagene som de som har hatt studiespesialiserende allerede har hatt. Det krever motivasjon, innsats og evne til å prioritere.