Medier og kommunikasjon [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon er en smart og kreativ vei til høyere studier og arbeidsliv.

Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon gir deg mulighet for å være med å skape og ta del i morgendagens yrker, kanaler og produkter. Du må ha interesse for informasjonsteknologi og digitale medier og like å arbeide praktisk med mediefagene. Det kan være en fordel å være idérik og ha sans for design. I tillegg bør du ha god skriftlig og muntlig uttrykksevne og være glad i å lese og arbeide med krevende teoretiske fag.

Medier og kommunikasjon gir deg studiekompetanse. Generell studiekompetanse gir deg grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. På Rosenvilde kan du velge matematikk og/eller andre realfag, så du kan fylle spesielle opptakskrav til studier som krever det.

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli: 

 • journalist, tekstforfatter eller innholdsprodusent
 • reklamemedarbeider
 • webdesigner, interaksjonsdesigner eller spilldesigner
 • lydtekniker, lyd- eller filmprodusent
 • kommunikasjonsrådgiver eller medie- og samfunnskonsulent
 • selvstendig næringsdrivende
 • eller du kan utdanne deg til andre yrker

Arbeidssteder innen mediebransjen kan være

 • aviser eller magasiner
 • reklamebyråer eller kommunikasjonsbyråer
 • produksjonsselskap eller mediebedrifter
 • offentlige bedrifter
 • selvstendig næringsdrivende

Arbeidsplasser innen blant annet medier, ledelse, markedsføring, salg, service og administrasjon innebærer utstrakt bruk av kommunikasjonsverktøy. Medier og kommunikasjon gir deg innføring i disse verktøyene og knytter dem sammen med øvrige allmenndannende fag. 

 

På medier og kommunikasjon vil du trenes opp til å bli kreativ, få en god språkfølelse og kritisk sans. Du bør kunne kommunisere og samarbeide godt, og håndtere problemer under stress. Interesse for IKT og digital teknologi er en fordel.

Alle tre årene er det 2x5 uketimer med felles programfag (mediefag).

Du vil lære

 • fortellerteknikker innen tekst, lyd og bilde
 • om mediepåvirkning, mediehistorie og journalistikk
 • å utforme budskap, uttrykk og layout
 • bruk av form, farge, lys og lyd som virkemiddel
 • å videreutvikle din digitale kompetanse
 • teoretiske fag

I tillegg vil du på kunne velge
et 5-timers valgfritt programfag på vg2
og to 5-timers valgfritt programfag på vg3

Valgfrie programfag fra eget utdanningsprogram kan være:

 • Bilde
 • Tekst
 • Grafisk design
 • Lyddesign
 • Nye medier (Dette faget er ikke ferdig utarbeidet.)
 • Entreprenørskap/Mediefordypning som et påbyggingsfag på et av mediefagene ovenfor som elevene har hatt tidligere. (Dette faget er ikke ferdig utarbeidet.)

Elevene kan også velge fag fra andre utdanningsprogram på Rosenvilde, som studiespesialiserende utdanningsprogram (realfag, språk, samfunnsfag og økonomi) eller utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA).

Fagtilbudet kan variere fra år til år og skolen vil ikke kunne tilby alle valgfrie programfag hvert år.

Våren 2020 har  elevene våre laget Rosenposten en nettside som gir litt innblikk i hva de jobber med.

Se elevarbeider på Rosenvilde medier og kommunikasjon´s Facebookside.

Spørsmål og svar:

Spørsmål: Kan jeg ta realfag dersom jeg går medier og kommunikasjon?
Svar: Ja, det kan du. Du kan velge T-matte på VG1 og R/S-matte på VG2 og VG3. Videre kan de valgfrie programfagene benyttes til å velge ulike realfag, som fysikk, kjemi eller biologi. Merk at fagtilbudene varierer noe fra år til år og tilbudet reguleres også i forhold til andre fag en velger.

Spørsmål: Hva er spesiell studiekompetanse, og kan jeg få spesiell studiekompetanse ved å gå på medier og kommunikasjon?
Svar: Ja, du kan oppfylle spesielle opptakskrav ved å velge realfag som valgfritt programfag (se svaret over). Sjekk hvilke studier som har spesielle opptakskrav innen realfag på samordnaopptak.no

Spørsmål: Kan jeg bli fotograf dersom jeg går medier og kommunikasjon?
Svar: Ja. Fotografering og bildekommunikasjon er en viktig del av opplæringen i felles programfag (Mediesamfunnet og Medieuttrykk). Det jobbes mye med bilder, og elevene vil ha høy fotofaglig kompetanse etter 3 år på medier og kommunikasjon på Rosenvilde. For de spesielt interesserte, vil det valgfrie programfaget Bilde være et naturlig valg dersom en ønsker å fordype seg i fotografering og/eller filmproduksjon. Her kan det også være aktuelt å velge faget Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1 hvor du kan starte og drive din egen fotobedrift.

Spørsmål: Jeg ønsker å jobbe med reklame - kanskje tekstforfatter eller AD. Bør jeg velge medier og kommunikasjon?
Svar: Ja. Markedskommunikasjon (reklame og informasjonsarbeid) er viktige temaer på medier og kommunikasjon som vi jobber en hel del med. Du vil få muligheten til å både skrive og jobbe visuelt mye i løpet av de tre årene på medier og kommunikasjon. Det valgfrie programfaget Tekst kan være et spennende og riktig valg dersom du sikter deg inn på en karriere som tekst- eller manusforfatter, og i faget Grafisk Design vil du lære om design, komposisjon og layout. medier og kommunikasjoner et naturlig valg dersom du ønsker en jobbkarriere innen reklamebransjen.

Spørsmål: Jeg har lyst til å bli journalist. Bør jeg velge medier og kommunikasjon?
Svar: Ja. Journalistikk er også et viktig tema på medier og kommunikasjon, som en vil jobbe mye med i løpet av tre år. Journalistikk er et tema i det obligatoriske faget Mediesamfunnet 1-3. Er journalistikk noe for deg, så anbefales det å velge faget Tekst på VG2 eller VG3, hvor du får muligheten til å fordype deg i journalistikk.

Spørsmål: Jeg ønsker å jobbe med webdesign når jeg blir stor, er det noe jeg lærer på medier og kommunikasjon på Rosenvilde?
Svar: Ja, det vil bli gitt god opplæring i design og oppsett av ulike løsninger for web. Har du interesse for webdesign, kan det valgfrie programfaget som heter Grafisk design og Nye medier være smarte valg for deg. I disse fagene lærer du mer om appdesign, grafisk design og konseptutvikling. Eller om du allerede har planer om å jobbe med webdesign, kan en god løsning være å velge faget Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1 hvor du kan starte din egen bedrift som driver med webdesign. Da får du trening i å jobbe opp mot ekte kunder med ekte prosjekter - og ekte penger for arbeidet.

Spørsmål: Kunne tenke meg å jobbe i TV- eller filmbransjen. Er medier og kommunikasjon riktig valg for meg?
Svar: Ja. På medier og kommunikasjon vil du jobbe mye med levende bilder for å formidle historier, fakta eller underholdning. Om en ønsker å fordype seg så er det valgfrie programfaget Bilde et godt alternativ. Du kan også jobbe med TV eller film opp mot reelle kunder i en ungdomsbedrift ved å velge faget Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1. Faget Mediefordypning/Entreprenørskap kan også være et spennende valg.

Spørsmål: Lærer jeg å jobbe med apputvikling på medier og kommunikasjon?
Svar: Ja. Om du velger det valgfrie programfaget Nye Medier får du muligheten til å jobbe med utvikling av nye konsepter, og apputvikling kan være en del av dette. Om eleven ønsker å gå inn i selve kodingen, blir opp til elevene og hva en ønsker å fordype seg i.

Spørsmål: Kan jeg som elev på medier og kommunikasjon velge fag som driver med entreprenørskap/ungdomsbedrift?
Svar: Ja, det kan du. Skolen tilbyr det valgfrie programfaget Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1 hvor elevene starter og driver sin egen bedrift. På VG3 blir det også muligheter for å velge faget Mediefordypning/Entreprenørskap (faget er ikke ferdig utviklet enda) hvor en bygger videre på et av de valgfrie mediefagene en har hatt på VG2. Her vil entreprenørskap stå i fokus.

Spørsmål: Kan jeg velge kunstfag dersom jeg er elev på medier og kommunikasjon?
Svar: Ja, du kan velge valgfritt programfag fra utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA).

Spørsmål: Dersom jeg går på medier og kommuikasjon, er det noen fag hvor jeg kan få lære om og drive med utøvende musikk?
Svar: Ja, det er flere muligheter. I det valgfrie programfaget Lyddesign blir det muligheter for å fordype seg i lyd med musikk som lydkanal. Merk at fagtilbudet variérer fra år til år, avhengig av elevenes ønsker. Her vil det også bli mulighet på VG3 til å bygge videre med faget Mediefordypning/Entreprenørskap (faget er ikke ferdig utviklet enda). Et annet alternativ er å velge faget Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 1 hvor elevene lager ungdomsbedrifter. I dette faget har vi tidligere hatt grupper/ungdomsbedrifter som har drevet musikkproduksjonsbedrift med god suksess.

Film om ungdomsbedriften Promohuset UB fra Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter 2013: